Bezoek aan de pastorie, jongste en oudste inwoners van Ooij.

Maandagmorgen bracht carnavalsvereniging De deurzakkers, traditiegetrouw, een bezoek aan de pastorie in Ooij. Hier werden ze ontvangen door diaken Henk Nieuwenhuis, alsmede door de vice-voorzitter van het kerkbestuur, Geert Verweij en andere leden van het kerkbestuur.  De koster, mevrouw Mientje Hubbers, werd met een bos bloemen bedankt voor haar inzet.  Daarna werd een bezoek gebracht aan de jongste inwoner van Ooij, Lotte Looijschelder. Lotte is 14 dagen oud en ze werd tijdens het bezoek al in een carnavalspakje gehesen en zag er daardoor al carnavalesk uit. De morgen werd afgesloten met een bezoek aan de oudste inwoonster van Ooij, mevrouw Voerman uit de Prinses Beatrixstraat. Zij hoopt volgend jaar, in het 44e jubileumjaar van de Deurzakkers, 100 jaar te worden. zie de foto’s.