Prins Ary op bezoek in Beek

Zondagavond bracht de Ooijse carnavalsvereniging De Deurzakkers een bezoek aan haar zuster vereniging De Cavalieren in Beek. In het Kulturhus was op dat ogenblik een gemaskerd bal, waarbij een aantal prijzen te verdelen waren. Voor de deelnemers een hele beproeving want ze moesten constant de maskers ophouden. Pas bij het bekend maken van de winnars en de prijzen mochten ze zich van hun makers ontdoen en kon men eindelijk zien wie er achter deze maskers schuil gingen. Zie de foto's.