Carnaval bij de KBO

 Maandagmiddag vierde de Ooijse KBO haar carnavalsfeest in het Dorpshuis de Sprong. Tot veler verrassing kwam op het ogenblik, dat ook prins Piet d'n Erste daar met zijn gevolg  zijn opwachting kwam maken, de Novio Busband de stemming opfleuren met hun muziek. Jopie was, zoals zo vele jaren, de discjockey. zie de foto's 

 dscf6203

 

Novio Bus Band blaast Ooijse senioren in Carnavalsvervoering.

Carnavalsmaandagmiddag is bij traditie het dagdeel waarop onze Ooijse ouderen nog eens kijken wat zij allemaal aan wijsheid en zotheid in huis hebben. En dat is nogal wat als we hun kersverse voorzitter Jan Donderwinkel mogen geloven. Hij mocht zo'n 80 leden welkom heten op deze fijne middag, tijdens welke ouderen nog eens genoeglijk hun dolle en dwaze kunsten vertonen. Natuurlijk was er door Bestuur en Sprong voor een hapje en een drankje gezorgd en er was tijd voor een kletspartijtje maar vooral voor veel hossende beweging. Platenspecialist Joop den Draaier haalde alles uit de kast van internationale tot aan plaatselijke liederen aan toe, om het deinende volkje te kunnen bijhouden en met succes. Juist toen weer alle beentjes van de vloer waren, kwam Prins Carnaval binnen met een flink gevolg. Volgens Deurzakkersvoorzitter Leo Looijschelder had onze Doorluchtige Hoogheid al vanaf een uur of twee weer naar Ooij naar de jongere en oudere senioren gewild, maar protocol is protocol dus, werd het iets over half vier, maar toen kwam er ook wat. Onze Prins vroeg ons oudste lid en erelid Mevrouw Brugman, in haar rolstoel voor de polonaisedans. Ons erelid genoot met forse teugen. Ook de andere leden van de rolstoelbrigade zetten hun beste wieltje voor. Daarna was het de beurt aan de penningmeester van de ontvangende vereniging om het doorluchtige gezelschap op een natje en een droogje onthalen. Het eerste schuim was nog nauwelijks aan de lippen of de beloofde verrassing van de dag diende zich aan in de vorm van een groots spelende Novio Bus Band. Zij deden er werkelijk alles aan om de mensen van "muuske-stil" tot explosief uitgelaten aan hun trekken te laten komen en dit tezamen met de nodige polonaises. Toen ook deze Band zijn "volle bloas" leeg had, konden deze artiesten weer even bij komen, even opladen voor de laaste explosie. Voorzitter Jan Donderwinkel dankte iedereen voor zijn komst en voor zijn bijdrage aan de carnavalsvreugde. Ook het personeel van de Sprong kreeg een bedankje voor de vlotte bediening. Gekte is pas echt gekte als er ook serieuze dingen ook even om de hoek komen. De Ooijse Ouderen Bond had in dit geval de primeur voor het vullen van de eerste collectebussen voor het verzamelen van de bijdragen voor het jubileumgeschenk voor pastoor van Mil. Binnen de kortste keren waren de bussen weer aardig "op gewicht" op de verzamelplaats retour. "Als dit nog een weekje zo door gaat dan komen we nog een heel eind", sprak een commissielid verheugd. Helemaal tenslotte gingen de laatste carnavalssenioren in het donker in polonaise zo goed en zo kwaad als het kon, in ieder geval in gedachten, het askruisje tegemoet, immers na de storm komt de stilte.

Ans van der Krukken.